Newsletter

diskografie

Longplays

(Orkiestra św. Mikołaja & Joryj Kłoc
Muza – Muzyka Pogranicza)

cd 2023

Trzeci koncert
Trzeci koncert

(Trzeci koncert)
cd 2022

Modes and Codes
Modes and Codes

(mody i kody)
cd 2016

The Saint Nicholas Orchestra Live II
The Saint Nicholas Orchestra Live II

(drugi koncert)
cd 2010

Neue Musik
Neue Musik

(nowa muzyka)
cd 2007

Alte Musik
Alte Musik

(stara muzyka)
cd 2007

Lem-Agination
Lem-Agination

(lem-agination)
cd 2007

Uzulische Musiken
Uzulische Musiken

(huculskie muzyki)
cd 2006

Über die Liebe beim Heumachen
Über die Liebe beim Heumachen

(o miłości przy grabieniu siana)
cd 2004

Ein Konzert live
Ein Konzert live

(jeden koncert)
cd 2002

Von weit weit früher
Von weit weit früher

(z dawna dawnego)
cd/mc 2000

Das Land der Bojnen
Das Land der Bojnen

(kraina bojnów)
cd 2012 (reedycja)
cd/mc 1998
Folkowy Fonogram Roku 1998

Zeit nach Hause
Zeit nach Hause

(czas do domu)
cd 1996

Vom hohen Felde
Vom hohen Felde

(z wysokiego pola)
mc 1994

Musik der Berges
Musik der Berges

(muzyka gór)
mc 1992
reedycja cd 2007

Singles und Zusammenstellungen

clickclickclickclickclickclick